Turizm Projesi Bilgilendirme ve Oryantasyon Toplantısı Yapıldı » MEDIAMANAS.KG
Bişkek www booked net
+10°C

Turizm Projesi Bilgilendirme ve Oryantasyon Toplantısı Yapıldı

Türkiye, Kırgızistan'ın turizm sektörünün gelişmesi için projeler üretmeye devam ediyor.Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi’nde (KTMÜ) “TİKA’nın İlişkide Olduğu Ülkelerde Turizm Sektöründe Mesleki Yeterlilik Potansiyelinin Geliştirilmesi” başlıklı projenin bilgilendirme ve oryantasyon toplantısı yapıldı.

KTMÜ Senato Salonu’nda 16 Ocak 2019’da yapılan bilgilendirme ve oryantasyon toplantısına Kırgız Cumhuriyeti Kültür, Enformasyon ve Turizm Bakanı Azamat Camankulov, T.C. Bişkek Büyükelçiliği Kültür ve Tanıtma Müşaviri Doç. Dr. Nuri Şimşekler, KTMÜ Rektörü Prof. Dr. Sebahattin Balcı, Rektör Vekili Prof. Dr. Asılbek Kulmırzayev, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Bişkek Program Koordinatörü Ali Muslu, Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu mensupları ve projede eğitim alan turizmciler katıldı.

Proje Turizm Akademisyenleri Derneği (TUADER) yürütümünde, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kırgız Cumhuriyeti Kültür, Enformasyon ve Turizm Bakanlığı, T.C. Bişkek Büyükelçiliği Kültür ve Tanıtma Müşavirliği, T.C. Astana Büyükelçiliği Kültür ve Tanıtma Müşavirliği, TİKA, TİKA Bişkek Program Koordinatörlüğü, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Kazak-Türk Üniversitesi, Türkiye Turizm Otel Yöneticileri Derneği (TUROYD), KALİTESERT Mesleki Yeterlilik Sınav Merkezi ve Horeca Club’ın iş birliğiyle gerçekleştiriliyor.

Projeyle Kırgızistan ve Kazakistan turizm sektörlerindeki niteliksiz işgücünün tespit edilerek eğitilmesi amaçlanıyor.

Teorik ve Uygulamalı Mesleki Eğitimler

KTMÜ Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Barış Erdem toplantıda yaptığı konuşmada, “Projeye dahil edilecek katılımcılara konaklama işletmelerinde ‘servis’, ‘önbüro’, ‘kat hizmetleri’, ‘mutfak’ ve ‘yönetici’ olmak üzere 5 modül kapsamında, her bir modül için ayrı ayrı 14 gün boyunca teorik ve uygulamalı mesleki eğitimler verilecek. Söz konusu eğitimler, Türkiye’nin Antalya ilinde 5 yıldızlı bir otel işletmesinde gerçekleşecek. Eğitim süreci boyunca ayrıca Antalya’daki çeşitli otellere teknik geziler düzenlenecek. Bu eğitimler sonunda Türkiye Mesleki Yeterlilik Kurumu adına KALİTESERT tarafından sınav yapılarak başarılı olanlara Mesleki Yeterlilik Kurumu Belgeleri verilecek. Proje sonucunda katılımcıların turizm sektöründe nitelikli işgücü olarak istihdam edilebilirliklerinin artırılması ve böylece Kırgızistan ve Kazakistan’da turizm sektörünün ve otelcilik endüstrisinin gelişmesine katkı sağlanması hedefleniyor.” dedi.

İnsan Kaynağının Niteliğinin Yükseltilmesine Odaklanma

Rektör Prof. Dr. Sebahattin Balcı, bu proje ile sektörlerin gelişmesinde en önemli unsur olan insan kaynağının niteliklerinin yükseltilmesine önem verildiğini söyledi. Prof. Dr. Sebahattin Balcı, “Bu konu, Üniversitemizin topluma hizmet görevini yerine getiren çalışmalardan birisi. Bugüne kadar Üniversite ve Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu olarak çok sayıda toplumsal fayda sağlayan proje gerçekleştirdik. Bu projeyse diğerlerinden daha farklı. Kırgızistan ve Kazakistan’ın turizm sektöründeki insan kaynağının geliştirilmesine yönelik bir proje bu. Bu projenin paydaşlarından biri olarak Kırgızistan’ımızın, ata yurdumuzun ve Kazakistan’ın turizm potansiyelinin gelişmesine, gelişmenin en önemli unsuru olan insan kaynağının niteliğinin yükseltilmesine katkı sağlamak için çalışıyoruz. Projeye katkı sağlayan Kırgız Cumhuriyeti Kültür, Enformasyon ve Turizm Bakanı Azamat Camankulov’a, Türkiye Cumhuriyeti’ne, TİKA’ya, katkı sağlayan diğer Üniversitelere yürekten teşekkür ediyorum. Nerede başarılı, iyi ve ülkeye faydalı bir iş olsa Manas Üniversitesi orada mutlaka vardır. Biz bunu misyonumuzun bir gereği olarak görüyoruz ve bu yönde hareket ediyoruz. Seçilen 11 kardeşimize bu projede başarı diliyorum. Siz ilk olacaksınız. Bu kapının açılması, sizin bu projedeki başarınız, bundan sonraki projelerin devamı için de büyük bir motivasyon kaynağı olacaktır. Bu nedenle büyük bir sorumluluğunuz olduğunu biliniz. İlk defa yapılan bir projeyle sertifika alan Orta Asya’daki ilk kişilerden olacağınızı biliniz. Türkiye’nin turizm eğitimine yönelik kurumlarının Orta Asya’da sertifika verdiği ilk kişilerden olacaksınız. Bundan dolayı bu bir şanstır da denilebilir. Projeye katkı sağlayanlara teşekkür ediyorum. Projenin başarıyla tamamlanmasını ve projeye katılanlara başarılar diliyorum.” diye konuştu.

Türkiye’nin Tecrübesinden Faydalanma

Rektör Vekili Prof. Dr. Asılbek Kulmırzayev, turizmde dünyanın cazibe merkezi olan Türkiye’nin tecrübesinden faydalanan Orta Asyalı genç uzmanların kariyerlerinde başarı sağlayacağını söyledi. Prof. Dr. Asılbek Kulmırzayev, “Haberlerde Kırgızistan’ın Avrupa’da ziyaret edilebilecek turizm ülkeleri arasında beşinci sırada gösterildiğini duyuyorum. Demek ki artık Kırgızistan’ın güvenli bir ülke olduğu fark ediliyor. Ülkemize gelen turist sayısı her yıl artış gösteriyor. Özellikle gelişmiş ülkelerden gelen turistlerin sayısındaki artış dikkat çekiyor. Turizm sektöründe bugün sunulan hizmet, 10 yıl öncesine göre büyük gelişim gösterdi. Otellerin sayısı arttı, turizm alanında eğitim veren kurumların kalitesi yükseldi. Elbette hala eksikliklerimiz var. Bunların farkındayız ve bu eksikliklerin nasıl giderilebileceği konusunda düşünüyor ve çalışmalar yapıyoruz. İşte bugün bilgi aldığımız projenin en önemli amacı da bu eksikliklerin giderilmesine katkı sağlaması ve turizm sektöründe çalışan genç uzmanların bilgilerinin ve tecrübelerinin arttırılmasıdır. Türkiye turizm sektöründe dünyanın en önde gelen ülkelerinden biri. Tüm dünyanın ilgisini çekmekte. Bunun nedeni hizmet, otel ve insan kaynağı kalitesinin yüksek olması ve uluslararası standartlarda çalışabilmesi. Bu nedenle turizmde çalışan genç uzmanlarımızın Türkiye’de 2 hafta mesleki eğitim almaları önemli. Bu hem kişisel hem de profesyonel niteliklerini arttırır. Turizm ve Otelcilik Yüksekokulumuzun öğretim elemanları gördüğünüz gibi çok gençler. Bu da bize gençlerin yeniliğe daha açık olduğunu gösteriyor. Bürokratik süreçlerin getirebileceği sorunlara takılmayıp çözüm üretmeye çalışıyorlar. Yenilikçi olmaları iyi projeler üretmelerini sağlıyor. Önceki projelerinde 5 yıldızlı otellerle iş birliği yaptıklarını gördük. Büyük oteller herkesle hemen iş birliği yapmaz. Bizimle iş birliğine gönüllü olmaları ve bunu talep etmeleri, Üniversitemizin Türkiye’deki turizm sektörüyle olan güçlü iletişiminin bir sonucudur. Bu otellerin kapıları bizim öğrencilerimize sonuna kadar açık. Bu imkânlardan iyi bir şekilde faydalanmak gerek. Sözlerime son verirken Sayın Bakan’ımıza, Türkiye Cumhuriyeti Bişkek Büyükelçiliğimize, TİKA’ya teşekkür etmek istiyorum. Onların desteği olmadan bu işin gerçekleşmesi çok zor olurdu. Onlar projenin gerçekleştirilebilmesi için sürekli destek veriyorlar. Projenin başarılı bir şekilde gerçekleştirilmesini diliyorum. Yüksekokulumuzun değerli öğretim elemanlarına ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. İnşallah her zaman topluma fayda sağlayan yeni projeler yapmaya devam edeceğiz.” sözlerini söyledi.

Önde Gelen Bir Turizm Ülkesi Olma Yolunda Türkiye’nin Katkısı

Kırgız Cumhuriyeti Kültür, Enformasyon ve Turizm Bakanı Azamat Camankulov, Türk kurumlarının Kırgızistan’ın turizm sektörünün gelişmesi için önemli faaliyetler gerçekleştirdiğini dile getirdi. Azamat Camankulov, düşüncelerini, “Günümüzde Kırgızistan’ın turizm ülkesi olabilmesi için birçok faaliyet yürütülüyor. Fakat bir sektörün gelişmesindeki en önemli unsur, o sektörde çalışanların niteliğiyle onların sunduğu hizmetin kalitesiyle doğrudan ilgilidir. Bu nedenle nitelikli insan kaynağı eksik olan bir turizm sektörü ve bunun gelişebilmesi düşünülemez. Yine bu nedenle bugünkü program çok önemli. Çok iyi sonuçlar vereceğine inanıyorum. Bugüne kadar Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, TİKA ve Türkiye Cumhuriyeti Bişkek Büyükelçiliği yaptıkları faaliyetlerle, Türkiye’den gelen eğitimcilerin katılımıyla düzenledikleri eğitim seminerleriyle ve buradaki sektör çalışanlarını Türkiye’ye götürüp orada eğitim almalarını sağlamalarıyla turizm sektörümüzün gelişmesine katkı sağladılar. Şu anda turizm sektöründe canlılık var. Sadece Bişkek’te değil Bişkek dışındaki bölgelerde de iyi hizmet veren oteller açıldı. Bu oralarda istihdam sağlanması anlamına da geliyor. Ancak şimdi temel amacımız sektör çalışanlarının eğitilmesi ve onlara tecrübe kazandırılması. Türkiye’nin tecrübesi çok değerli. Örneğin İspanya’nın hizmet kalitesiyle dünyada birinci sırada olduğu söyleniyor; ancak ben bunun böyle olmadığını tecrübe ettim. Oradaki hizmet kalitesinin Türkiye’ye yetişemediğini gördüm. Bu nedenle proje katılımcılarımızın kardeş ülkemize giderek orada edinecekleri tecrübeyi ülkemize taşımaları turizmimizin gelişmesini sağlayacak. Biz de üzerimize düşeni yapıyoruz. Yakın bir zamanda Cumhurbaşkanı’mız ‘açık gökyüzü’ projesini imzaladı. Vize rejimi yönünde çalışmalar yapıyoruz. Göçebe Oyunları gibi uluslararası organizasyonlar düzenliyoruz. Çalışanları desteklemeye yönelik faaliyetlerimiz var. Sizin gibi kendini geliştirmeye istekli, tecrübeli ve bilgili insan kaynağı bizim için çok değerli. Örneğin (Supara’nın sahibi) Egemberdi Hoca’mız hayattayken turizm sektörümüze tek başına ne çok katkı sundu. Bizim de gözümüzü açtı. Bize böyle örnekler gerekiyor. İnanıyorum ki bunu hep birlikte başaracağız. Bu arada bize her zaman destek veren Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Rektörlüğü’ne, Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Barış Erdem’e, TİKA’ya ve Türkiye Cumhuriyeti Bişkek Büyükelçiliği’ne çok teşekkür ediyoruz. Bundan sonra da her yıl böyle çalışmalar yapacağımıza çok inanıyorum.” sözleriyle belirtti.

Her Yıl Nüfusun Yarısı Kadar Turist

Türkiye Cumhuriyeti Bişkek Büyükelçiliği Kültür ve Tanıtma Müşaviri Doç. Dr. Nuri Şimşekler de turizm için sadece tesislerin yeterli olmadığını söyledi ve insan kaynağı kalitesinin önemine vurgu yaptı. Doç. Dr. Nuri Şimşekler, “Dünya Turizm Örgütü verilerine göre Türkiye, dünyada en çok ziyaret edilen ilk 10 ülke arasında. Avrupa’daysa ilk 3 ülke arasında. Türkiye her sene nüfusunun yarısı kadar turist ağırlıyor. 2018’de 45 milyon turist Türkiye’yi ziyaret etti. Bu rakamın sadece 5 milyonu Türkiye dışında yaşayan Türk vatandaşlarının ülkeyi ziyaretiydi. Diğer 40 milyonu turizm amacıyla, konaklamak ve tatil amacıyla gelenlerdi. Bu kadar büyük rakamı ağırlamak tabii ki kolay değil gibi görünüyor. Ancak ülkemizdeki konaklama tesisi sayısı ve yatak sayısı açısından biz bunun 1,5 katını daha ağırlama imkânına sahibiz. 12 bine yakın konaklama tesisi mevcut Türkiye’de. 1,5 milyon yatak kapasitesi var. Tabii ki biraz önce Barış Hoca’nın ve Sayın Bakan’ımızın da dediği gibi turizm için sadece tesis yeterli değil. Hizmet sektörü ve hizmet kalitesi de turistlerin mutlaka aradığı bir özellik, unsur. Sadece deniz, kum, güneş ya da yayla turizmi, doğa turizmi, dağ turizmi gibi çeşitlendirebileceğimiz turizmlerin birçok kaleminde hizmet verebilen Türkiye, hizmet sektöründe de gerçekten profesyonellik açısından en üst düzeyde. Biraz önce Sayın Bakan’ım söylediler: farklı ülkeleri ziyaret eden turistler arasında yapılan bir araştırmada İtalya, İspanya ve Fransa gibi ülkelerin içerisinde en iyi turizm hizmeti veren ülke Türkiye. Tabii ki biraz önce rakamları verdim. Bilgi olması açısından Kırgızistan’dan da Türkiye’ye giden turist sayıları hakkında birkaç cümle söylemek isterim: Kırgızistan’dan Türkiye’ye giden turist sayısında son 3 yıldır her yıl 10-15 bin civarında bir artış oluyor. 2016’da 90 bin kadar, 2017’de 104 bin, 2018’de ise 120 bine yakın Kırgızistanlı vatandaş ülkemizi ziyaret etmiş. Tabii ki biz özellikle Kırgızistan, Azerbaycan, Kazakistan, Türkmenistan, Tacikistan gibi ülkeden gelenlere turizm geliri olarak değil, bir misafir olarak bakıyoruz. İki kültür arasında bir iletişim sağlamak istiyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Bişkek Büyükelçisi Cengiz Kamil Fırat Beyefendi’nin -gelmeyi çok istedi; ama şu anda Türkiye’de olduğu için katılamadı- hepinize selamlarını, bu projeye desteği ve katkısı olan tüm paydaşlara teşekkürlerini iletiyorum. Yine Kültür ve Turizm Bakanı’mız Sayın Mehmet Nuri Ersoy Beyefendi de geçen ay Kastamonu’da yapılan ve 2019 Türk Dünyası Kültür Başkentini devrettiğimiz etkinlikte Oş şehrini andılar, selamlarını ilettiler. 2019’da Kırgızistan’da Türkiye kültürünü tanıtan güzel etkinlikler yapacağımızı da belirterek selamlarını ilettiler. Son olarak bunu da söylemek isterim: emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Özellikle bilimsel anlamda, proje anlamında, düşünce anlamında katkı sunan Turizm ve Otelcilik Yüksekokulumuzun değerli öğretim elemanlarına teşekkür ediyoruz. Misafirlerimiz Türkiye’den döndükten sonra da eğitimden sonra da yine bir araya gelmemizi ve bir değerlendirme yapmamızı arzu ettiğimi de belirterek hepsine şimdiden güle güle diyoruz. Hoşça gitsinler, hoş gelsinler.” dedi.

Türkiye İle Kırgızistan’ın Turizmde Üstünlük Sağlayan Ortak Noktası: Misafirperverlik

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı TİKA Bişkek Program Koordinatörü Ali Muslu, “Burada oturanların bir kısmı sanıyorum TİKA’yı tanıyor. TİKA, 1992’den beri özellikle Orta Asya Cumhuriyetlerinin kalkınmasına yönelik kurulmuş Türkiye’nin bir kalkınma kuruluşudur. Proje ürettiğimiz sektörlerin başında turizm sektörü de gelmekte. Bu konu ile ilgili olarak geçmiş yıllardan beri özellikle turizm sektöründe çalışmakta olan hem personel hem de idareciler hem bulundukları ülkede hem de Türkiye’de farklı projeler kapsamında eğitimlere tâbi tutuldu.Turizm en az yatırımla kısa süre içerisinde sonuç alınabilecek sektörlerin başında geliyor. Özellikle turizm alanında, Sayın Müşavir’imiz de bahsettiler, diğer konuşmacılarımız da bahsettiler, Türkiye tecrübesi bizim Orta Asya ülkelerinin tecrübesiyle paralellik arz etmekte. Türkiye’nin de turizm ile ilgili ilk yatırımları yapmaya başladığı ya da turist kabul etmeye başladığı dönemlerde çok yaygın bir şekilde otellerimiz yoktu. Yetişmiş personellerimiz, uzmanlarımız yoktu. Biz de farklı kurum, kuruluşlarla, devletlerle iş birliği içerisinde bu sektörü geliştirmeye gayret gösterdik. Ülkelerin kalkınması için üç tane önemli sektör var. Bunlardan bir tanesi malumunuz sanayileşme, ikincisi tarım-hayvancılık, üçüncüsü de turizm. Turizm en az yatırımla çok kısa süre içerisinde sonuç alınabilecek sektörlerin başında geliyor. Türkiye ve Kırgızistan arasında en önemli benzerliklerden bir tanesi de bizim ortak bir tarih, kültür ve medeniyete sahip oluşumuz ve misafirperverliğimiz. Bu konu çok önemli diye düşünüyorum. Turizmde başarılı olabilmek için yani bir turist farklı şekillerde ülkeyle ilgili malumat alır, o ülkeyi ziyaret etmek isteyebilir. Ancak ziyaret ettiği ülkenin hem yasal prosedürleri vize vesaire hem de vatandaşlarının yabancılara karşı tutumu, kaldığı konakladığı oteldeki hizmeti esas alarak da o ülkeyi bir daha ya ziyaret edecek ya da gelmeyecektir. Bizim yine faaliyet verdiğimiz ülkelerden bir tanesinden örnek vermek istiyorum: turizm noktasında ciddi anlamda büyük yatırımlar yaptı o ülke. 10-15 milyar doları mesela 3-4 yıl içerisinde harcadılar. Ancak ülkeye giriş vizeyle olduğu için maalesef turist çekme noktasında büyük sıkıntılarla karşı karşıya kaldılar. O yatırımları maalesef âtıl duruma düşmeye başladı. Şimdi bu konuda şunu söylemek istiyorum. Kırgızistan bu konuda çok avantajlı. Hem halkının misafirperver oluşu hem insanların demokratik ortamda, demokratik bir ülkede çok rahat bir şekilde girişimciliklerini gösterebilmeleri açısından büyük avantajlara sahip. Bu açıdan ben çok kısa zaman içerisinde Kırgızistan’ın turizm alanında çok hızlı bir mesafe kat edeceğini düşünüyorum. Özellikle Kırgız iş adamlarının bu sahaya yönlendirilmesiyle, yatırımları eğer bu sahaya yönlendirilebilirse, Devlet bunu organize edebilirse, çok kısa zaman içerisinde, hem yatak sayısı bakımından hem de turizm sektöründe çalışacak insanların seviyelerinin uygun standartlara ulaşması bakımından kısa zaman içerisinde büyük başarılar elde edilebileceğini düşünüyorum. Biz de TİKA olarak bu alanda geçmişte olduğu gibi gelecekte de inşallah desteklerimizi sürdürmeyi umuyoruz. Bu konuda iş birliği yapan Manas Üniversitemize özellikle çok teşekkür ediyorum. Geçtiğimiz sene de bir proje gerçekleştirmiştik beraber. İnşallah bu konu da gelecekte de beraber çalışmayı ümit ediyoruz. Katılımcı arkadaşlara da hayırlı uğurlu olsun diyorum. Yolları açık olsun. Ama şöyle bir dileğimiz var. İnşallah bu arkadaşlarımızın hepsi yine bu turizm sektöründe çalışmaya devam ederler; çünkü bu bir problem olarak bizim her zaman karşılaştığımız bir husus. Bu tecrübelerini inşallah Kırgızistan’ın turizm alanında gelişmesine yönelik kullanırlar diye ümit ediyorum. Ben de iş birliklerinden dolayı öncelikli olarak Fakültemize, Rektörlüğümüze ve Bakanlığımıza çok teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonra da güzel projelerde buluşmak ümidiyle saygılar sunuyorum.” sözlerini söyledi.

Proje katılımcılarından Ayçürök Turganbayeva ise “Böylesine büyük bir projeyi hazırlayarak tecrübe kazanmamıza ve mesleğimizi daha başarılı bir şekilde yapabilmemize imkân sağlayan sizlere bütün katılımcılar adına çok teşekkür ederim. Buradaki bütün katılımcı arkadaşlarımın edinecekleri tecrübe ve mesleki bilgiyle turizm sektörümüzün ve dolayısıyla ekonomimizin gelişmesine katkı sağlayacağına olan inancım tamdır.” diyerek düşüncelerini dile getirdi.

“TİKA’nın İlişkide Olduğu Ülkelerde Turizm Sektöründe Mesleki Yeterlilik Potansiyelinin Geliştirilmesi” başlıklı projenin bilgilendirme ve oryantasyon toplantısı hatıra fotoğrafı çektirilmesiyle son buldu.

 

MEDIAMANAS


Загрузка плеера...


Туризмде адистердин кесиптик билимин жогорулатуу боюнча жаңы долбоор Туризмде адистердин кесиптик билимин жогорулатуу боюнча жаңы долбоор Туризмде адистердин кесиптик билимин жогорулатуу боюнча жаңы долбоор Туризмде адистердин кесиптик билимин жогорулатуу боюнча жаңы долбоор Туризмде адистердин кесиптик билимин жогорулатуу боюнча жаңы долбоор Туризмде адистердин кесиптик билимин жогорулатуу боюнча жаңы долбоор Туризмде адистердин кесиптик билимин жогорулатуу боюнча жаңы долбоор Туризмде адистердин кесиптик билимин жогорулатуу боюнча жаңы долбоор Туризмде адистердин кесиптик билимин жогорулатуу боюнча жаңы долбоор

Yorum Ekle

или Войдите чтобы каждый раз не вводить данные.
Для того чтобы добавить новость, необходимо представиться