Rektörlük Sohbet Toplantıları Devam Ediyor » MEDIAMANAS.KG
Bişkek www booked net
+10°C

Rektörlük Sohbet Toplantıları Devam Ediyor

KTMÜ Üst Yönetimi, sohbet toplantılarında öğrencilere önemli tavsiyelerde bulundu.Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi (KTMÜ) Rektörlüğü sohbet toplantıları Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Meslek Yüksekokulu, Mühendislik Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi ve Fen Fakültesi öğrencileri ile devam etti.

Üst yönetimin öğrencilerle bir araya gelerek sohbet ettiği toplantılar Cengiz Aytmatov Kampüsü Kasım Tınıstanov Konferans Salonu’nda 15-29 Mart 2018 tarihleri arasında gerçekleştirildi.

Rektör Prof. Dr. Sebahattin Balcı toplantılarda gençlere liderlik, başarılı bir kariyer ve kişisel gelişim konusunda yol gösterici tavsiyelerde bulunarak, KTMÜ’nün bir kurum kültürü haline gelen “Gelecek Elimizde” ve “Huzur İklimi” sloganlarına vurgu yaptı. Huzur ikliminde çalışmanın kurumsal ve kişisel başarıyı getirdiğini söyleyen Prof. Dr. Sebahattin Balcı, başarılı bir geleceği hep birlikte oluşturmak için öğrencilerin de Manas’ın huzur iklimine katkıda bulunmalarını istedi.

Günümüz dünyasında yereldeki ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmelerinin, sürekli kişisel gelişime önem vermelerinin, çok kitap okumalarının, sosyal ve kültürel faaliyetlere etkin olarak katılmalarının, ‘network’lerini güçlendirmelerinin başarı için olmazsa olmaz şartlar olduğu hususlarını anlatan Prof. Dr. Balcı, farklılaşmak için yenilikçi ve sürekli değişime inanan bir zihniyetin gerekliliğini de vurguladı.

Zamanı iyi kullanmanın, doğru sözlü ve ikna edici olmanın, insanlara tatlı ve güzel sözlerle hitap etmenin, hayat boyu öğrenmenin, ekip çalışmasının, eleştirel düşünmenin, problem çözme becerilerini geliştirmenin, bilişim teknolojilerinden en yüksek düzeyde faydalanmanın önemine değinen Rektör Prof. Dr. Sebahattin Balcı, ancak bu nitelikteki kişilerin başarılı olup ailelerine, ülkelerine, Türk dünyasına ve insanlığa fayda sağlayabileceğini söyledi.

Öğrenciler ilgiyle izledikleri toplantılarda çok sayıda soru da sordular.

Prof. Dr. Sebahattin Balcı, BESYO toplantısında, “Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur. Sağlam kalmak içinde sporla barışık yaşamak gerekir. Kendiniz sporla barışık kaldığınız gibi diğer insanların da sporla barışık yaşamalarını sağlamalısınız.” derken MYO toplantısında, “Üreten kesimin somut örneklerini sizlerin arasında görebiliyoruz. Bu yönüyle bakıldığında sizlerin kolunda altın bilezik olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim; çünkü siz hem meslek sahibi oluyor hem de üretime katkı sağlayan, kendi işini kurabilecek potansiyele sahip bireyler olarak mezun oluyorsunuz.” diye konuştu.

Mühendislik Fakültesi öğrencilerine yönelik konuşmasında, “Şu ana kadar 4 sanayi devrimi gerçekleştirildi. Şu an içinde olduğumuz dönem adeta öncekilerin tamamını bünyesinde topladı. Bu dönemde bildiğiniz fiziksel sistemlerle sanal sistemler kombine ediliyor. Yapının bir tarafında gerçeklik, bir tarafında da sanallık var. Bu sistemin bizi otonomiye, siber ve fiziksel sistemin kombinasyonunun otonomisine götürdüğü görülüyor. Yani insanın iradesinin dışında yeni bir iradeye doğru bizi götürüyor. Yapay zeka çalışmalarının altında da bu yatıyor. Robotun da ötesine geçiliyor. İşte 4. Sanayi Devrimi’nin esası da budur. Nesnelerin interneti söz konusu. Sanal ortamda hizmet üretimi gerçekleştirilip gerçek bir değere dönüştürülebiliyor. Son sanayi devriminin bir karakteristiği de siber ve fiziksel sistemlerin kombinasyonu. İşte buna ‘4.0 Sanayi Devrimi’ deniyor. Biz bunların farkına varmadan geleceğin dünyasında rol alamayız.” diyen Rektör Prof. Dr. Sebahattin Balcı, GSF ve Fen Fakültesi öğrencilerine ise “Bugün insan, ilim ve teknoloji sayesinde geçmiş yıllarda ürettiğinden çok daha fazla bilgiyi 10 yılda üretti. Ayrıca geçmiş yıllara oranla şimdi bilgiye çok daha hızlı ve kolay ulaşılabiliyor. Elbette ilim ve teknoloji yolundan asla kopmayın, asla ihmal etmeyin; ama hiçbir zaman teknolojiye bağımlı da olmayın. Hem güzel sanatların hem de fen bilimlerinin kaynağı tabiattır. Bu nedenle bu iki alanda öğrenim gören sizlere nasihatim yakınlaşmanız ve birlikte çalışmanızdır.” ifadesinde bulundu.

Rektör Vekili Prof. Dr. Asılbek Kulmırzayev de toplantılarda öğrencilere zamanlarını iyi kullanmaları, sistemli ve disiplinli bir şekilde çalışmaları gerektiğini söyleyerek gelişmiş ülkelerdeki yükseköğretim sistemlerinden örnekler verdi. Yükseköğretim düzeyindeki öğrencilerin başarılı olabilmeleri için nelere dikkat etmeleri gerektiğini ayrıntılarıyla anlatan Prof. Dr. Asılbek Kulmırzayev, iyi standartlarda yaşamak için başka ülkelere gidilmeli düşüncesinin doğru olmadığını vurguladı ve insanların kişisel olarak dahi yapacakları çalışmalar ve elde edecekleri başarılarla hem kendi hayat standartlarını hem de ülkesinin insanlarının hayat standartlarını yükseltebileceklerini vurguladı.

Rektör Vekili Prof. Dr. Asılbek Kulmırzayev, insanların ellerinden düşürmedikleri telefon ve internet teknolojilerinin mütevazı koşullarda gençler tarafından meydana getirildiğini anlatarak bunun zamanı iyi kullanmak ve çok çalışmakla başarılabileceğini ifade etti. Prof. Dr. Asılbek Kulmırzayev teknoloji ve bilim açısından gelinen noktanın her alanda yarışı ve rekabeti artırdığını belirterek, öğrencilerin kendilerini rekabet üstünlüğü elde edecek şekilde donatmaları gerektiğini söyledi.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Anvarbek Mokeyev ise teknolojinin gerisinde kalınmaması, ancak teknoloji bağımlısı da olunmaması gerektiğini; insanların teknolojiyi amaçlarına hizmet edecek şekilde kullanmalarının doğru olacağını söyledi. Öğrencilerin yüksek ahlaki değerleri benimsemesinin çok önemli olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Anvarbek Mokeyev, ancak böyle insanlara sahip toplumların kalkınacağını ve dünyada söz sahibi olabileceğini belirtti.

Rektörlük Sohbet Toplantıları Devam Ediyor Rektörlük Sohbet Toplantıları Devam Ediyor Rektörlük Sohbet Toplantıları Devam Ediyor Rektörlük Sohbet Toplantıları Devam Ediyor Rektörlük Sohbet Toplantıları Devam Ediyor Rektörlük Sohbet Toplantıları Devam Ediyor Rektörlük Sohbet Toplantıları Devam Ediyor Rektörlük Sohbet Toplantıları Devam Ediyor Rektörlük Sohbet Toplantıları Devam Ediyor Rektörlük Sohbet Toplantıları Devam Ediyor

Добавление комментария

или Войдите чтобы каждый раз не вводить данные.
Для того чтобы добавить новость, необходимо представиться