3. Uluslararası Türk Dünyası Turizm Sempozyumu Sona Erdi » MEDIAMANAS.KG
Bişkek www booked net
+10°C

3. Uluslararası Türk Dünyası Turizm Sempozyumu Sona Erdi

KTMÜ ev sahipliğinde düzenlenen 3. Uluslararası Türk Dünyası Turizm Sempozyumu sona erdi.Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi’nde (KTMÜ) düzenlenen “3. Uluslararası Türk Dünyası Turizm Sempozyumu” sona erdi.
Sempozyumun 21 Nisan 2017’de KTMÜ Kasım Tınıstanov Konferans Salonu’nda yapılan kapanış oturumuna Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Saim Ateş başkanlık etti. Kapanış oturumunun konuşmacıları Kazakistan Yabancı Diller ve Mesleki Kariyer Üniversitesi Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Ercan Kubanıçbekov, Kazakistan Dulati Taraz Devlet Üniversitesi Temsilcisi Prof. Dr. Elmira Faizova ve KTMÜ Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Barış Erdem oldu. Oturumun raportörlüğünü KTMÜ Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Tolga Gök yaptı.
Tüm katılımcıların konferans salonunda bulunduğu kapanış oturumunda sempozyum süreciyle ilgili bilgi veren Doç. Dr. Barış Erdem, 2 gün boyunca gerçekleştirilen 30 oturumda Türk dünyası turizm sektörünün kültür, pazarlama, yönetim, ekonomi vb. farklı boyutlarıyla tartışıldığını; Türk dünyası ülkelerinin uluslararası turizmden daha fazla pay alabilmesi için gerekenlerin irdelenip sorunların, çözüm önerilerinin ve izlenmesi gereken yolların masaya yatırıldığını söyledi.
Sempozyumda Türk dünyası ülkelerinin dünya turizm sektöründe söz sahibi olabilmesi için belli bir bilgi birikimine ihtiyaç olduğu, bu tür bilimsel etkinliklerin bu ihtiyacı karşılayacak düzeyde ve devamlılıkta olması gerektiği, bu toplantılara turizmde uluslararası alanda isim sahibi olan kişilerin de bilgi paylaşımında bulunmak üzere davet edilmesinin gerekliliği, fuar ve festival gibi sınır ötesi iş birliklerine gidilmesi konuşuldu. Bu bilimsel etkinliklerin kurumsallaştırılması gerekliliği üzerinde durulurken 4. Uluslararası Türk Dünyası Turizm Sempozyumu’na kadar bir logonun tasarlanması da karara bağlandı.
Bu arada sempozyumda Türk dünyası ülkelerinde hizmet sektörünün gelişmekte olduğu, nitelikli işgücü sayısının arttığı tespitlerinde de bulunuldu.
Öte yandan sempozyumda sunulan bildirilerin çoğunlukla gözlemlere, durum tespitlerine dayandırıldığı, bilimsel araştırma verilerinin kullanıldığı çalışmalarla daha nitelikli sonuçlara ulaşılabileceği görüşü de dile getirildi.
Diğer yandan genç akademisyenlerin sunum yapma becerilerinin geliştirilmesi, bilimsel etkinliklerde eş zamanlı olarak onlara yönelik mesleki bilgi ve becerilerini geliştirecek atölye çalışmaları yapılması konusunda da fikir birliğine varıldı.
4. Uluslararası Türk Dünyası Turizm Sempozyumu’nun 2018’de Kazakistan Dulati Taraz Devlet Üniversitesi’nde yapılmasına karar verildi.
Uluslararası Türk Dünyası Turizm Sempozyumu’nun ilki 2015’te Kastamonu Üniversitesi’nde, ikincisi 2016’da Kazakistan Yabancı Diller ve Mesleki Kariyer Üniversitesi’nde gerçekleştirilmişti.
KTMÜ’nün ev sahipliğinde düzenlenen 4. Uluslararası Türk Dünyası Turizm Sempozyumu’nun kapanış oturumundan sonra bütün katılımcılar sosyal tesislerde geleneksel müzik ve dans gösterileriyle düzenlenen akşam yemeğine davet edildi. Yemekte sempozyumdaki oturumlara başkanlık eden akademisyenlere, KTMÜ Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu Ekibi’ne ve organizasyona emeği geçen diğer çalışanlara teşekkür belgesi verildi.


Загрузка плеера...


3. Uluslararası Türk Dünyası Turizm Sempozyumu Sona Erdi 3. Uluslararası Türk Dünyası Turizm Sempozyumu Sona Erdi 3. Uluslararası Türk Dünyası Turizm Sempozyumu Sona Erdi 3. Uluslararası Türk Dünyası Turizm Sempozyumu Sona Erdi 3. Uluslararası Türk Dünyası Turizm Sempozyumu Sona Erdi 3. Uluslararası Türk Dünyası Turizm Sempozyumu Sona Erdi

Добавление комментария

или Войдите чтобы каждый раз не вводить данные.
Для того чтобы добавить новость, необходимо представиться